Dz. U. z 2015 r. poz. 2130 - 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. z 2015 r. poz. 2130

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

Dz. U. z 2015 r. poz. 2130

Metryczka

Data publikacji 30.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry