2015 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

godło RP

Wykaz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców Dz.U. 2015 nr 0 poz. 5
2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Dz.U. 2015 nr 0 poz. 27
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Dz.U. 2015 nr 0 poz. 37
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego Dz.U. 2015 nr 0 poz. 52
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni Dz.U. 2015 nr 0 poz. 94
6 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019” M.P. 2015 nr 0 poz. 123
7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach Dz.U. 2015 nr 0 poz. 135
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców Dz.U. 2015 nr 0 poz. 179
9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego Dz.U. 2015 nr 0 poz. 180
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej Dz.U. 2015 nr 0 poz. 181
do góry