2014 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

godło RP

Wykaz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
51 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego Dz.U. 2014 nr 0 poz. 561
52 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych Dz.U. 2014 nr 0 poz. 562
53 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 563
54 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej Dz.U. 2014 nr 0 poz. 564
55 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej Dz.U. 2014 nr 0 poz. 565
56 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy Dz.U. 2014 nr 0 poz. 566
57 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały Dz.U. 2014 nr 0 poz. 568
58 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Dz.U. 2014 nr 0 poz. 569
59 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom Dz.U. 2014 nr 0 poz. 589
60 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U. 2014 nr 0 poz. 592
do góry