Dz. U. 2014 r. poz. 1317 - 2014 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. 2014 r. poz. 1317

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz. U. 2014 r. poz. 1317

Metryczka

Data publikacji 02.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry