Dz. U. 2014 poz. 1226 - 2014 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. 2014 poz. 1226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz. U. 2014 poz. 1226

Metryczka

Data publikacji 17.09.2014
Data modyfikacji 17.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Stachańczyk - Sekretarz Stanu MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry