Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1565 - 2011 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Metryczka

Data publikacji 05.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry