Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1543 - 2011 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1543

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu

Metryczka

Data publikacji 30.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry