2010 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

godło RP

Wykaz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
71 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Dz.U. 2010 nr 47 poz. 279
72 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części Dz.U. 2010 nr 45 poz. 271
73 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej Dz.U. 2010 nr 45 poz. 270
74 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej” Dz.U. 2010 nr 45 poz. 269
75 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Dz.U. 2010 nr 45 poz. 268
76 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz.U. 2010 nr 26 poz. 131
77 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia Dz.U. 2010 nr 8 poz. 59
78 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej Dz.U. 2010 nr 6 poz. 40
do góry