2010 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

godło RP

Wykaz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Dz. U. 2010 nr 170 poz. 1147
22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz. U. 2010 nr 170 poz. 1146
23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów Dz. U. 2010 nr 170 poz. 1145
24 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Dz. U. 2010 nr 166 poz. 1128
25 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2010 nr 166 poz. 1127
26 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych Dz. U. 2010 nr 166 poz. 1126
27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej Dz. U. 2010 nr 164 poz. 1114
28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Jana Pawła II” Dz. U. 2010 nr 163 poz. 1106
29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej” Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1094
30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1026
do góry