Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1744 - 2010 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1744

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
i
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry