Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1742 - 2010 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1742

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry