Dz.U. 2009 nr 226 poz.1835 - 2009 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2009 nr 226 poz.1835

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału miedzy jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowe­go systemu ratowniczo-gaśniczego

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry