Dz.U. 2009 nr 145 poz.1185 - 2009 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2009 nr 145 poz.1185

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry