Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1353 - 2008 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1353

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry