Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1038 - 2008 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1038

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry