Dz.U. 2008 nr 51 poz. 298 - 2008 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2008 nr 51 poz. 298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry