Dz.U. 2007 nr 126 poz. 879 - 2007 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2007 nr 126 poz. 879

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry