Dz.U. 2006 nr 152 poz. 1090 - 2006 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2006 nr 152 poz. 1090

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry