Dz.U. 2006 nr 89 poz. 623 - 2006 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2006 nr 89 poz. 623

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry