Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1561 - 2005 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry