Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1465 - 2005 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry