Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1774 - 2002 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1774

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry