Dz.U. 1998 nr 23 poz. 125 - 1998 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 1998 nr 23 poz. 125

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ośrodki dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.08.2008
Data modyfikacji 21.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry