Dz.U. 1997 nr 132 poz. 878 - 1997 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 1997 nr 132 poz. 878

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry