Dz.U. 1997 nr 131 poz. 875 - 1997 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 1997 nr 131 poz. 875

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry