Dz.U. 1997 nr 75 poz. 474 - 1997 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U. 1997 nr 75 poz. 474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry