Archiwa - Rejestry, ewidencje, archiwa - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwa

 
Departament Prawny
 
W zasobach archiwalnych znajdują się :
  • Dzienniki Ustaw od 1918 r.,
  • Monitory Polskie od 1948 r.,
  • Dziennik Urzędowe MSW i MSWiA od 1955 r.,
  • zarządzenia i decyzje wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1990 r.,
 
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
 
W zasobach archiwalnych znajdują się :
  • Umowy zawarte z partnerami zagranicznymi dot. współpracy resortów spraw wewnętrznych w latach 1990-1996
  • Kopie zawartych międzypaństwowych i międzyrządowych umów dotyczących kompetencji MSWiA od 1996 roku.
 
 
Informacji nt. danych zawartych w ewidencjach i posiadanych zbiorach  udziela się na prośbę pracowników resortu SWiA w formie ustnej (przez telefon: sekr. Zespołu ds. Protokolarnych 601 46 12) oraz dla innych zainteresowanych w formie pisemnej.

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry