Rejestr zbiorów danych - Rejestry, ewidencje, archiwa - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zbiorów danych

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 poz. 719)

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać  w Departament Bezpieczeństwa MSWiA – Wydział Ochrony Danych Osobowych i Udostępniania Informacji Publicznej.

Metryczka

Data publikacji 17.08.2015
Data modyfikacji 27.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry