Projekty europejskie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku będącego w trwałym zarządzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poprzez wykonanie jego głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku będącego w trwałym zarządzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poprzez wykonanie jego głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej” jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu jest optymalizacja kosztów i efektów związanych z zapotrzebowaniem energetycznym budynku będącego w stałym zarządzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej (termomodernizacji), która przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz poprawy efektywności energetycznej budynku. Efektem realizacji projektu będzie również zmniejszenie emisji CO2 i zapotrzebowania na energię końcową.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 32 852 404,94 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej stanowi 27 741 359,19 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0080/16-00 -  Beneficjentem zobowiązanym do realizacji projektu, w tym przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgłaszanie nieprawidłowości
Wszelkie sygnały o nieprawidłowościach dotyczących projektu proszę zgłaszać za pomocą formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.plInstytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W tym celu stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzanie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nieprawidłowości znajdują się na stronie http://www.pis.gov.pl/nieprawidlowisci

Metryczka

Data publikacji 20.03.2017
Data modyfikacji 20.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry