Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Własnowolski – Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry