projekt stanowiska Rady Ministrów do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji W Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1847).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.11.2013
Data modyfikacji 25.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pan Artur Wdowczyk Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry