Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 9 grudnia 2011 r.)

Metryczka

Data publikacji 06.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KGP - Krzysztof Perkowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry