Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (w brzmieniu kierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 25 listopada 2011 r.)

Metryczka

Data publikacji 18.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA - Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry