Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu oraz do wojewodów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego celem wyrażenia opinii w zakresie przedmiotowego projektu)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry