Projekt Stanowisko Rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3601) (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 30 grudnia)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry