Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag - 7 dni od dnia otrzymania projektu)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry