Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 28 grudnia 2009 r.)

Metryczka

Data publikacji 17.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kobierska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry