Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowychoraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (w wersji skierowanej do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą po konsultacjach międzyresortowych i konferencji uzgodnieniowej z dnia 15 grudnia 2008 r.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.12.2008
Data modyfikacji 22.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry