Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2008 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wzorów stosowanych dokumentów (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 14.00)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry