Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia…………….r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych)

 

Metryczka

Data publikacji 12.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry