Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ............................ 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007 (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry