Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ………………….. 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, do wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (do uzgodnień międzyresortowych)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry