Departament Prawny

Program prac legislacyjnych na II półroczu 2011 r. dotyczący projektów rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)

Metryczka

Data publikacji 08.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry