Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2015 rok dla działów administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej

Nawigacja

do góry