Petycje załatwione w 2015 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2015 r.

W 2015 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożono 4 petycje.

Przedmiotem petycji były:

- postulaty podjęcia inicjatyw legislacyjnych w celu opracowania nowego programu modernizacji służb mundurowych oraz zmiany przepisów dotyczących zwolnień lekarskich,

- postulaty publikacji w biuletynie informacji publicznej rejestru umów zawieranych przez komórki organizacyjne MSWiA,

- postulaty dotyczące podjęcia działań w odniesieniu do wniosku z 18 listopada 2015 r. do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Do dnia 31.12.2015 r. rozpatrzona została petycja w sprawie nowego programu modernizacji służb mundurowych oraz zmiany przepisów dotyczących zwolnień lekarskich.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych petycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przebiegu postępowania oraz sposobu rozpatrzenia petycji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce „Petycje”.

Metryczka

Data publikacji 29.06.2016
Data modyfikacji 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry