Petycja wielokrotna w sprawie zaskarżenia przez Rzeczpospolitą Polską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Petycja jako indywidualna wpłynęła do MSWiA dnia 12 kwietnia 2017 r. Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje zaskarżenie przez Rzeczpospolitą Polską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, która została przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r.

Do dnia 10 maja 2017 r. wpłynęły kolejne 234 petycje dotyczące tej samej sprawy.

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o petycjach zarządzono łączne rozpatrywanie petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do 10 lipca 2017 r.

Z dniem 10 lipca 2017 r. upłynął termin oczekiwania na złożenie przedmiotowej petycji. Od momentu publikacji do dnia upływu tego terminu nadesłano łącznie 342 petycje.

Trwa analiza treści petycji, przewidywany termin załatwienia – nie później niż 10 października 2017 r.

Metryczka

Data publikacji 16.05.2017
Data modyfikacji 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michałowski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry