Petycje - 2018

Petycja w sprawie nadania nowego brzmienia art. 6a, 7 i 8 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Petycja złożona z wyrażeniem zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności aktualizację zapisów dotyczących zaprzestania używania terminu terenowy organ administracji państwowej, pojęcia kary pracy poprawczej oraz kary aresztu powyżej 30 dni.

Petycja została przekazana do MSWiA przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25 października 2018 r.

Trwa analiza treści zawartej w petycji.

Metryczka

Data publikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry