Petycje - 2018

Petycja w sprawie zmiany ustawy o Policji w zakresie jej dostosowania do pojęć prawnych zawartych w Kodeksie karnym

Petycja złożona z wyrażeniem zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności stworzenie norm prawnych, które zastąpiłyby nieaktualne pojęcia, pojęciami zawartymi w obowiązującym Kodeksie karnym.

Petycja została przekazana do MSWiA przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25 października 2018 r.

Trwa analiza treści zawartej w petycji.

Metryczka

Data publikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry