Petycje - 2018

Petycja w sprawie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie ułatwienia stronom sporządzenia środków odwoławczych

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności wprowadzenie dla organu odwoławczego terminu umożliwiającego zwrot akt sprawy do organu pierwszej instancji dopiero po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Petycja została przekazana do MSWiA przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 2 października 2018 r.

W dniu 12 października 2018 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry