Petycje - 2018

Petycja w sprawie zmiany lub zastąpienia nowym aktem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Petycja złożona z wyrażeniem zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności aktualizację zapisów rozporządzenia dotyczących nieistniejących rad narodowych.

Petycja została przekazana do MSWiA przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 września 2018 r.

W dniu 12 października 2018 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry